Sprzątaczka czy sprzątacz?

Już teraz się tego zwrotu nie używa zawód wykonywany przy porządkach nazywany jest: konserwator powierzchni gładkich. Jakoś tak fachowo brzmi i nie obraża, wiele firm na rynku się ogłasza że przyjmą do pracy ludzi którzy będą sprzątać jakiś teren lub obiekt. Sprzątanie to nic innego jak świadczenie usług porządkowych za ustaloną kwotę, firmy posiadają w swojej ofercie dużo zleceń do wykonania i zapewniają niezbędne środki czystości i produkty ochronne tak aby pracownik nie był narażony na jakieś niebezpieczeństwo. Dużo osób teraz zamawia firmy porządkowe indywidualnie do swoich prywatnych domów z braku czasu i natłoku spraw. Wiele osób decyduje się też na ogłoszenia indywidualne aby zarobić bez rejestracji firmy i jak ktoś jest uczciwy to będzie mieć dużo zleceń, każdy będzie chwalić i polecać taką osobę.

Jest sporo firm ogłaszających się w internecie które mają względem siebie ceny konkurencyjne i w swoim fachu są profesjonalistami. Są firmy czy nazwy działalności gospodarczej są rejestrowane pod nazwą usługi. Dbając o swojego pracownika taka firma powinna mieć zwłaszcza na uwadze zdrowie i satysfakcję osoby zatrudnieni jak i bezpieczeństwo obiektu w którym są robione porządki
Działalność gospodarcza to nasza firma która musimy zarejestrować w CIDG wybrać kody PKD czyli inaczej mówiąc czym chcemy się zajmować, pomysły na działalność są różne i jest ich naprawdę sporo umożliwiają nam to właśnie te kody oraz apotrzebowanie rynku, otwierając działalność powinniśmy znać potrzeby konsumenckie żeby od razu nie stać się bankrutem.

Wraz z wnioskiem do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca ma prawo prosić we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niżten sam dzień co dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli już to wszystko mamy to bez problemu możemy otworzyć swoją działalność gospodarczą.

Usługi wieu się pyta co to takiego. To nic innego niż działalność gospodarcza o charakterze tzw. nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki. Polega ona na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści albo zaspokojenia usługi w sensie gospodarczym są użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu. Usługi mogą obejmować czynności niematerialne, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem usługa prawna lub materialne, jak wykonawstwo konkretnych przedmiotów, na przykład dokumentów.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, ale też działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.