Budżet, czy to takie trudne?

Budżet to jedno z podstawowych pojęć finansowych. Spotykamy się z nim niemal codziennie. Wystarczy, że słuchamy radia, czytamy prasę, oglądamy telewizje. Każdy z nas posiada również indywidualny budżet domowy, którym bardziej, lub mniej korzystnie rozporządzamy. Jest to nic innego jak zestawienie wpływów i wydatków. To ilość określonego zasobu, nie tylko pieniężnego, ponieważ o pojęciu tym możemy również mówić w kontekście na przykład wody, energii, czasu.

Rodzaje budżetów

Jako zwykli ludzie, najczęściej do czynienia mamy z budżetem domowym. Jego sporządzanie pomaga nam lepiej kontrolować wydatki, zauważyć, na jakie cele przeznaczamy największą sumę pieniędzy, oraz co możemy zrobić, aby łatwo zaoszczędzić. Dzięki niemu nie tylko monitorujemy wydatki naszego gospodarstwa domowego, możemy również wyciągnąć z niego wiele wniosków, które pomogą nam się stać bardziej świadomymi konsumentami. Powinny sporządzać go nie tylko osoby, które szukają sposobu na zaoszczędzenie pieniędzy. Spisywanie naszych przychodów i wydatków to cenna lekcja dla każdego z nas.

Żyjąc i funkcjonując w państwie, będąc jego pełnoprawnymi obywatelami, powinniśmy posiadać przynajmniej elementarną wiedzę na temat budżetu państwa. Jest to plan, który obejmuje wszystkie dochody i wydatki. Uchwalany jest co roku, na czas trwania roku budżetowego, który w większości państw odpowiada roku kalendarzowemu. Wyjątek może stanowić tu Wielka Brytania, gdzie takowy rok rozpoczyna się dopiero w kwietniu. Na dochody państwa składają się między innymi wszelkiego rodzaju podatki (podatek pośredni i bezpośredni), cła, dochody jednostek budżetowych oraz dochody zagraniczne.
Natomiast wydatki stanowią wszelkiego rodzaju potrzeby społeczne, koszty dotacji, obsługi długu publicznego, czy programy pomocy społecznej.

Jak zarządzać swoim budżetem domowym?

Dla wielu osób, które dopiero co zaczynają swoją karierę zawodową, otrzymują pierwsze wypłaty, usamodzielniają się, prowadzenie budżetu domowego może okazać się czarną magią. Jednak w rzeczywistości jest to bardzo proste. Wystarczy przeznaczyć zaledwie jeden dzień w tygodniu, na to, aby spisać wszystkie przychody, oraz przeanalizować wydatki. W tym celu warto zachowywać paragony, aby wiedzieć dokładnie, na co wydaliśmy daną kwotę pieniędzy. Spisywanie wszystkich wydatków pomoże nam uświadomić sobie, na co wydajemy najwięcej i czy zawsze są to wydatki konieczne. Dzięki temu możemy nauczyć się, na czym warto oszczędzać. Zabezpieczy nas to również przed spontanicznymi, niepotrzebnymi wydatkami. Zawsze przed zakupieniem danego przedmiotu warto zastanowić się nad tym dwa razy.
Dobrym sposobem na kontrolowanie wydatków naszego budżetu jest sporządzanie listy zakupów. Pomoże nam to w lepszej organizacji naszych zakupów, unikniemy zakupu niepotrzebnych produktów, oraz nie zdarzy nam się zapomnieć o niczym, czego w danym momencie potrzebujemy.