Studencie – rozlicz się!

Obowiązek składania deklaracji podatkowych PIT 37 dotyczy także pracujących studentów. Nie ma znaczenia, czy była to praca sezonowa, czy wykonana w zaledwie jeden dzień. Praktycznie każda podpisana umowa o dzieło czy umowa zlecenie podlega opodatkowaniu i należy złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni dokument. Wyjątkiem są sytuacje, gdy roczne dochody za rok poprzedni, nie przekroczyły 200zł.

Student i zniżki

Przyjęło się, że studenci mają nieco łatwiej, a różnego rodzaju zniżki i ulgi spotykają ich na każdym kroku. Również wypełniając e-PITy warto wcześniej sprawdzić, co im przysługuje. Wielu z nich, mieszkając na stancji, wynajmując mieszkanie, wykupuje sobie usługi Internetowe. To jest jedna z podstawowych rzeczy podlegających odliczeniom. W tym roku rząd wprowadził dodatkowe ułatwienia dla osób, które nie przekroczyły 26 roku życia a podjęły swoją pierwszą pracę zarobkową. Dla nich ulgi podatkowe będą mocno odczuwalne, ponieważ wchodzi w życie zerowy PIT. Nie zapłacą podatku, jeśli ich dochód nie przekracza kwoty 85 528 złotych (bądź równowartości tej kwoty w innej walucie). Ze względu na to, że przepis został wprowadzony w połowie roku, limit wynosi 35 636, 67 złotych. Jest to kwota całościowa, nie ma znaczenia czy została osiągnięta w jeden miesiąc, czy w ciągu całego roku.
Kolejnym ograniczeniem jest rodzaj umów, których ten przepis dotyczy. Ulgi z tego tytułu dotyczą takich umów jak: umowa o pracę, o pracę nakładczą i umowa zlecenie. To zła wiadomość dla studentów, którzy mają umowy stażowe, umowy o praktyki studenckie bądź różnego rodzaju zasiłki.

Student na stypendium

Wiele osób zastanawia się, jak określić comiesięczne, bądź jednorazowe wpływy, przysługujące w ramach różnych stypendiów. Czy należy się z nich rozliczyć, czy mogą zostać pominięte? Podatki nie obejmują kwot przyznanych w ramach stypendiów naukowych, socjalnych i doktoranckich. Dotyczy to także osób realizujących program ERASMUS+. Jeśli jest to dla nich jedyne źródło dochodu, nie muszą się martwić o wypełnianie PITu.

Student w sieci

Kampanie społeczne mówią o tym, by nie chodzić do urzędu skarbowego, jeśli nie ma takiej konieczności. Warto rozliczyć swój PIT online. Nie wymaga to zakładania profilu zaufanego ani podpisu elektronicznego, wystarczy tylko przepisać kwoty do odpowiednich tabelek, wypełnić dane osobowe i wysłać. Wszystkie programy są bardzo intuicyjne, w szczególności dla osób młodych, nie stanowią wyzwania.

Co w przypadku, gdy zeznanie podatkowe zostanie wypełnione błędnie? Można dokonać samodzielnej korekty, także przez Internet. Jeśli błędów nie wyłapiemy sami, przyjdzie list polecony z urzędu w celu osobistego stawienia się w placówce i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. To dzieje się także wówczas, gdy pomylimy się na swoją niekorzyść!

https://youtu.be/Tr6JpBx5JNQ?list=PLA388D26EAEC43963