Kto powinien złożyć PIT 36?

Początek roku to okres, w którym wszyscy podatnicy muszą rozliczyć się ze swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Kluczowe jest wybranie odpowiedniego formularza. Kto zatem powinien złożyć PIT 36, jak to zrobić i jakie przysługują ulgi? Oto najważniejsze informacje.

PIT 36 – dla kogo?

Wybór formularza deklaracji podatkowej nie jest uzależniony tylko od sposobu uzyskiwania dochodów, ale również od wybranej formy opodatkowania. PIT 36 to druk przeznaczony dla podatników, którzy w minionym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą i obowiązują ich ogólne zasady opodatkowania z zastosowaniem skali podatkowej. Ten rodzaj deklaracji dotyczy również specjalnej produkcji rolnej, a dodatkowo dochody mogą wynikać także z najmu lub dzierżawy. Składają go również osoby, które przychody uzyskały bez pośrednictwa płatnika, a więc samodzielnie na koniec roku muszą obliczyć należne składki na podatek dochodowy. PIT 36 jest też dla podatników, którzy zarabiają za granicą. Formularz umożliwia również doliczenie strat z poprzednich lat, rozliczenie się z małoletnim dzieckiem oraz odliczenie podatku minimalnego od środków trwałych.

W przypadku wyboru podatku liniowego podatnik powinien złożyć deklarację PIT 36L, która przeznaczona jest jedynie dla przedsiębiorców. Druk PIT 36L dotyczy więc osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek opodatkowanych oraz rozliczających specjalną produkcję rolną po wybraniu opodatkowania według stawki 19%.

Jak i kiedy złożyć deklarację podatkową?

Rozliczenie z fiskusem musi nastąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia, chyba że w danym roku dzień ten wypada w sobotę lub w niedzielę, w takim przypadku kolejny dzień roboczy, jest ostatecznym terminem złożenia deklaracji podatkowej.

Sposób złożenia PIT–u zależy od podatnika i ma on do wyboru 3 możliwości:

  • osobiste dostarczenie wypełnionego druku do właściwego Urzędu Skarbowego;
  • wysłanie formularza pocztą;
  • przekazanie PIT online.

Oczywiście e PIT jest najwygodniejszą formą, nie tylko ze względu na brak konieczności wyjścia z domu, ale również sposób wypełniania deklaracji. Programy do rozliczania PIT online znacznie ułatwiają poprawne uzupełnienie wymaganych danych oraz automatycznie obliczają wysokość podatku do zapłaty lub zwrotu.

Przekazanie PIT online nie wymaga podawania wielu danych, wystarczy jedynie: nr NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu z deklaracji PIT z poprzedniego rozliczenia. ePIT nie wymaga również posiadania podpisu elektronicznego, co sprawia, że jest to bardzo rozwiązanie dla wszystkich podatników.

Przewidziane ulgi w druku PIT 36

Rozliczanie się przy pomocy formularza PIT 36, tak samo jak w przypadku innych rodzajów deklaracji umożliwia skorzystanie z ulg, które mogą znacznie obniżyć kwotę należnego podatku dochodowego. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, z których odliczeń można skorzystać. Wśród najważniejszych ulg można wymienić:

  • ulga na dziecko,
  • odliczenie w związku z krwiodawstwem, ale nie więcej niż 6% dochodu;
  • odliczenie darowizny na rzecz walki z COVID–19;
  • odliczenie darowizny na cele edukacji zawodowej;
  • ulga na Internet;
  • ulga rehabilitacyjna (na leki, związanie z utrzymaniem przeszkolonego psa przewodnika, na pomoc przewodnika, związana z przejazdami samochodem przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej).