PIT, CIT czy VAT?

Wychodzisz ze sklepu oglądasz paragon, opłaty, zakup materiałów budowlanych, nowego sprzętu elektronicznego, zakup benzyny, rejestracja samochodu i wiele, wiele innych usług skrywa zdradliwe słowo jakim jest podatek.

Co to w ogóle jest?
Z punktu prawnego jest to zobowiązanie pieniężne pobierane przez państwo, jednostkę terytorialną czy inne. Zebrane pieniądze wykorzystywane są na cele publiczne, jednostki administracyjne inwestują nasze podatki w rozbudowę wojska, oświaty, służby zdrowia. Wyróżnić można pośrednie i bezpośrednie podatki. Te pierwsze to np. Akcyza, VAT, te drugie to podatek dochodowy, gruntowy czy spadkowy.

PIT

Ten skrót zna chyba każdy, wyjaśniając jest to podatek od dochodów osób fizycznych, obejmuje dochody uzyskane przez osoby fizyczne. Każdy podatnik co roku składa rozliczenie na formularzu nazwanym podobnie PIT.

CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych, dla osób zainteresowanych jest to rodzaj podatku bezpośredniego, który obciąża dochody uzyskane przez osoby prawne.

Akcyza

Podatek akcyzowy, jest to opłata nakładana na niektóre wyroby konsumpcyjne, odnaleźć możemy ten typ podatku w paliwie, energii, czy też różnych używkach jak papierosy, alkohol. Akcyza ma na celu zmniejszyć popyt na wybrane produkty.

Podatek od nieruchomości

Rodzaj ten należy do grupy lokalnej, pobierany jest przez samorządy gminne. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od towarów i usług

Słynny VAT. Opodatkowaniu podlegają dostawa towarów, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

To tylko namiastka tego co nas otacza, obecnie istnieje wiele innych, czasem dużo bardziej skomplikowanych niż nam się wydaje. Na wszystko co spojrzymy odnajdziemy podatek. Obecne życie nie jest takie proste, każdy nasz krok jest obserwowany i dokładnie rozliczany. Czy jesteś pewien, że za wypitą kawę czy herbatę w restauracji nie zapłaciłeś podatku? Mylisz się, do wszystkiego doliczane są opłaty, na każdym rogu czai się ukryta kwota. Zanim się zorientujemy jesteśmy sporo stratni na rzecz Państwa, dlatego warto walczyć o swoje, gdy spotka nas jakieś niepowodzenie. Podatek to także zalety, dzięki niemu możemy spokojnie korzystać ze służby zdrowia, nasze dzieci mogą bezpłatnie pobierać naukę oraz czujemy się bezpiecznie. Coraz prężniej funkcjonujące wojsko, z ogromnym zapleczem, nie musimy się bać o własne bezpieczeństwo.