Jak obliczyć ratę kredytu?

Jeśli zastanawiamy się nad decyzją o kredycie w łatwy sposób z dostępnych stron oraz aplikacji możemy sami ustalić sumę kwoty oraz od razu wyliczyć raty, różnego rodzaju porównywarki dostępne na stronach internetowych mogą nam pomóc w kilku firmach zobaczyć i określić kwotę oraz ratę wtedy wybieramy sami firmę która ma najkorzystniejsze warunki dla nas.
Kalkulator kredytowy to nic innego jak dostępny w internecie porównywarki między bankami i firmami które udzielają kredytów. W takim kalkulatorze jest sprawdzana nasza zdolność kredytowa czyli maksymalna kwota, którą można przeznaczyć na ratę nowego zobowiązania w banku lub instytucji pożyczkowej, co bezpośrednio wpływa na maksymalną kwotę danego kredytu, jakiego może udzielić nam bank lub firmy pożyczkowe.
Jeżeli mamy dostęp do internetu możemy sami sprawdzić czy będzie nas stać na spłatę kredytu i w jednym zapytaniu sprawdzimy kilka banków lub firm.
Weryfikacja nie raz trwa kilka minut lub godzin ponieważ każdy bank sprawdza nasz BiK i czy nie mamy innych rat lub czy nie było opóźnienia w spłatach.

Co to jest BiK?

BiK to inaczej Biuro Informacji Kredytowej przedsiębiorstwo założone przez ZBP i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, o naszych danych w zględem zadłużenia i pobieranych przez nas kredytów i integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów, oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych,a tych firm powstało i powstaje co raz więcej, z jednej strony są pomocne zwłaszcza dla osób które mają złą historię kredytową.
Pożyczka gotówkowa umowa, na podstawie której firma udzielająca szybkich kredytów udostępnia na określony czas pożyczkobiorcy określoną sumę środków pieniężnych, zaś pożyczkobiorca zobowiązuje się w umówionym terminie zwrócić pożyczoną kwotę zaciągniętego kredytu, oraz umówiony procent od danej kwoty.

Firma pożyczkowa jest zobowiązana wypłacić kredyt na konto osoby która się ubiega o pożyczkę albo wypłata środków na tzw. rękę , a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku w nienaruszonym stanie. W przypadku pożyczki o wartości powyżej 1000 złotych, umowa powinna być zawarta w formie pisemnej w dwóch jednakowo brzmiących egzęplarzach.

Umowa o pożyczkę gotówkową powinna być zawarta w formie pisemnej w tedy obie strony mają pewność co do systematycznego spłacania, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wtedy stanowi, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Umowa pożyczki na niższą kwotę może przyjąć formę ustną niższa kwota może być zawarta w formie ustnej która jest tak samo wiążącą jak umowa pisemną. Treść takiej umowy została przez ustawodawcę określona w konsumenckim celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony prawnej osobie pobierającej kredyt jak i osobie udzielającej kredytu jako podmiotowi nieprofesjonalnemu.
Dlatego banki i inne firmy wyszły nam na przeciw i stworzyły kalkulator kredytowy.