Jak działa prawo spadkowe w Polsce?

Różne sytuacje mają miejsce w życiu i czasami zdarza się tak, że ktoś w rodzinie umiera. Bez wątpienia towarzyszy temu ogromny smutek i żal, ale śmierć łączy się także z dużo bardziej przyziemnymi sprawami, takimi jak spadek, testament, zachowek – url.

Prawo do zachowku

Polskie prawo daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zachowek przeciwko spadkobiercy. Dotyczy to sytuacji, w których dzieci, wnuki, prawnuki, małżonkowie i rodzice spadkodawcy nie otrzymali należnego im zachowku, np. w postaci darowizny lub w postaci powołania do spadku, lub w postaci zapisu. W takich przypadkach sprawa jest kierowana do sądu cywilnego. Każda z wymienionych powyżej osób ma prawo domagać się zadośćuczynienia będącego połową wartości majątku, który według prawa byłby dziedziczony. Istnieją także wyjątki od tej reguły: spadkobierca, który jest małoletni lub niezdolny do pracy może wystąpić o zachowek w wysokości dwóch trzecich majątku.

Kiedy potrzebne jest stwierdzenia nabycia spadku?

Po co spadkobiercom w ogóle potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku? Od razu należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to obowiązkowe, a jedynie osoby, które muszą dokonać formalnego potwierdzenia składają wniosek o stwierdzenie nabycia spadku: url, w praktyce wygląda to następująco:

  • spadkobierca w celu wykazania swojego prawa do spadku,
  • zapisobierca, kiedy zamierza domagać się wykonania zapisu przez spadkobiercę,
  • wierzyciel, aby mógł dochodzić spłaty należności od spadkobiercy.

Czy prawo do zachowku można utracić?

Być może nie każdy o tym wie, ale zachowek nie przysługuje każdemu, spadkodawca może wydziedziczyć członka rodziny w testamencie, można także, na mocy orzeczenia sądu uznać kogoś za nie godnego dziedziczenia. Sam spadkobierca ma prawo spadek odrzucić, może również zawrzeć umowę ze spadkodawcą, że rzeka się swojej części spadku. Jeśli spadkodawca przez śmiercią wystąpi do sądu z wnioskiem o rozwód lub separację z winy małżonka, wtedy ten nie ma prawa do dziedziczenia po zmarłym.

Jak uzyskać zachowek?

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić to złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Kiedy sąd wyda stosowne postanowienie lub notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, osoba uprawniona może wystąpić do sądu z pozwem o zachowek. Taki wniosek musi być uzupełniony o akt zgonu, akt urodzenia spadkobiercy i testament. Cała procedura rozpatrzenia wniosku następuje w postępowaniu unormowanym. Często droga sądowa w procesach spadkowych jest długa i wyboista, ale nie zawsze musi taka być. W pewnym wieku każdy człowiek powinien zadbać o sprawy spadkowe i je usystematyzować, żeby oszczędzić rodzinie niepotrzebnych sporów.