Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej – rejestracja spółek Katowice, Warszawa

Zakładając działalność gospodarczą należy dokładnie przemyśleć, jaką ona powinna mieć formę. W zależności od tego inne bowiem są zobowiązania wobec fiskusa. Jest to tylko jeden z elementów. Patrząc w statystyki, można zaobserwować, że największą popularnością w ostatnich latach cieszą się jednoosobowe działalności gospodarcze. Samozatrudnienie w ramach niewielkich firm wybierają przeważnie osoby młode, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku zatrudnienia.

 

Planując otworzenie większego przedsiębiorstwa, warto jednak rozważyć założenie spółki. Przepisy prawa dopuszczają kilka form spółek. Może to być na przykład spółka jawna, spółka cywilna, spółka partnerska czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W zależności od wybranej formy, inną wartość musi mieć kapitał zakładowy. Ze względu na ryzyko związane z działalnością firmy, najbardziej opłacalna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ taka forma zakłada odpowiedzialność za zobowiązania wyłącznie majątkiem firmy. Rejestracja spółek możliwa jest w każdym mieście, niezależnie od tego czy będzie to Warszawa, Kraków czy też Katowice.