Wszystko, co trzeba wiedzieć o rocznym zeznaniu podatkowym

Co roku wielu podatników zadaje sobie pytanie jaki formularz podatkowy powinni wypełnić – PIT 37, PIT 36 czy może jeszcze jakiś inny? Dla kogo przeznaczone są deklaracje podatkowe? Roczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym rozpoczynają się już w marcu. Wcześniej podatnicy otrzymują od swoich pracodawców PIT 11 i na podstawie zawartych w nim danych, mogą dokonać rozliczenia.

Dla kogi PIT 37?

Z tej deklaracji podatkowej korzystają ci podatnicy, którzy uzyskują przychody i są rozliczani przez płatników, a PIT 37 jest najczęściej składanym formularzem przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, a także przez osoby, od których płatnik pobiera zaliczki na podatek, np. pracodawca czy zleceniodawca. Natomiast PIT 36 wybierają te osoby, których przychody pochodzą z wielu źródeł i nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika.

Ulgi i zasiłki w PIT 37

Dla większości ludzi podatki kojarzą się z ponoszeniem kosztów, ale nie zawsze tak jest. Dla podatników przewidziano liczne ulgi w PIT 37, a jedną z najpopularniejszych w ostatnim czasie jest ulga termomodernizacyjna, która może wynieść nawet 53 tys. Oprócz tej ulgi od lat można korzystać z odliczenia internetu, ale tylko przez dwa kolejne lata. Wysokość ulgi internetowej to aż 760 zł. Rodzice, którzy wychowują dzieci dodatkowo mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, która przedstawia się następująco:

  • 1 dziecko – 1112,04 zł rocznie (limit dochodu rodziców),
  • 2 dzieci – łącznie 2224,08 zł rocznie,
  • 3 dzieci – łącznie 4224,12 zł rocznie,
  • 4 dzieci – łącznie 6924,12 zł rocznie,
  • Na każde kolejne dziecko po 2700 zł rocznie.

Oprócz wyżej wymienionych ulg, podatnicy mogą także korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, na leki czy na samochód. Jednak to nie wszystko, ponieważ podatnik może otrzymywać nie tylko wynagrodzenie, ale także inne świadczenia, które wynikają z ubezpieczenia. Wtedy trzeba uwzględnić zasiłki w PIT 37.

PIT 37

Załączniki

Czasami zdarza się, że PIT 37 musi być uzupełniony o załączniki. Najczęściej podatnicy załączają druk PIT/O, który dotyczy np. darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele walki z COVID-19 lub wydatków na cele rehabilitacyjne. Drugim takim załącznikiem jest PIT/2K, który należy złożyć w przypadku, kiedy podatnik skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej. Na podstawie tego załącznika ustala się limit faktycznie poniesionych wydatków, a także to czy podatnik spełnił wszystkie konieczne warunki do skorzystania z odliczenia.

https://youtu.be/Tr6JpBx5JNQ