Komu potrzebna jest analiza finansowa

Zestawienie ze sobą tych dwóch słów może wskazywać na to, że mamy do czynienia z czymś poważnym i trudnym. Na początku może przysporzyć nie lada problemów, budzić wiele pytań. Bo co to w ogóle jest analiza finansowa? To zbiór informacji, informujący nas o wynikach oraz finansowej sytuacji danego przedsiębiorstwa. Jest ona niezbędna przy zarządzaniu oraz stanowi ważną informację dla kredytodawców, inwestorów, czy urzędów statystycznych. Najprościej ujmując, jest to po prostu obserwacja finansów firmy, oraz wyciąganie z niej wniosków.

Analiza finansowa-dla kogo?

Przede wszystkim przedsiębiorcy. Taka analiza stanowi dla nich cenne źródło informacji na temat stanu finansowego firmy. Poprzez analizę poszczególnych zakresów firmy, można łatwo określić ich faktyczny stan. Dzięki temu łatwiej jest podejmować trudne decyzje dotyczące finansów.
Analiza finansowa przydaje się również inwestorom oraz kredytodawcą. Dzięki informacji w niej zawartych mogą oni łatwo określić stan finałowy firmy, efektywność jej gospodarki, oraz pomagają podjąć decyzje o ewentualnych użyczeniu kredytu, pożyczki.

Jaki rodzaj analizy finansowej wybrać?

Wyróżniamy trzy różne rodzaje analiz finansowych, które mają różne od siebie zadania:

-Analiza wstępna
Przeprowadzana jest, jeszcze zanim przedsiębiorca zdecyduje się na założenie przedsiębiorstwa. Ocenia ona efektywność i zasadność firmy. Jest niezbędna do sporządzenia prawidłowego biznesplanu.

-Analiza bieżąca
Porządkuje, systematyzuje i kontroluje działania finansowe firmy, w czasie jej rzeczywistego istnienia. Jeżeli zostanie prawidłowo przeprowadzona, pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli je wyeliminować. Przeprowadzana jest zawsze na bieżąco.

-Analiza następcza
Służy do oceniania rezultatów i wyciągania wniosków z przeszłości. Dzięki niej zyskujemy wiedzę na temat błędów wcześniej popełnionych. Pozwala nam na analizę błędów lub trafionych decyzji finansowych z przeszłości.

Jaki wpływ ma analiza finansowa na rozwój firmy?

Przede wszystkim pomaga zrozumieć sposób jej działania. Daje nam spojrzenie na jej realny stan finansowy, pokazuje jakie błędy popełniliśmy, lub co zrobiliśmy prawidłowo. Zwiększa świadomość przedsiębiorcy na temat działania jego firmy, dzięki czemu będzie w stanie lepiej nią zarządzać i podejmować trafne decyzje. Analizę finansową możemy przeprowadzać w dowolnym dla nas momencie, z wybraną częstotliwością. Jednak najlepiej robić ją co tydzień. Można skorzystać z pomocy analityka finansowego, jednak samodzielnie przeprowadzenie analizy finansowej pozwala na lepsze poznanie własnej firmy i tego, jak funkcjonuje. Daje szersze spojrzenie na jej kondycje i pomaga wyciągnąć wnioski na przyszłość.