Jak zwiększyć fundusz emerytalny?

Emerytury to zawsze bardzo gorący temat. Od wielu lat toczone są dyskusje, ile powinny średnio wynosić. Bez wątpienia każdej uczciwie pracującej osobie, należy się należyty odpoczynek na starość, oraz wysokość emerytury, która pozwoli na godne życie. Niestety często emerytura może okazać się niewystarczająca. Trzeba wziąć pod uwagę również to, że ludzie starsi często chorują, wymagają leczenia u specjalistów, a leki nierzadko należą do tanich. Dlatego już w trakcie życia zawodowego warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu i oszczędnościach na starość, dzięki którym nie będziemy musieli martwić się o to, czy emerytura wystarczy nam na wszystkie nasze niezbędne potrzeby, oraz drobne przyjemności, których mamy prawo oczekiwać od życia po tylu przepracowanych latach.

Czym jest indywidualne konto emerytalne?

To nic innego jak dobrowolne oszczędzanie na przyszłe świadczenia emerytalne, jest to III filar systemu emerytalnego (I filar to emerytura pochodząca ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego przez lata odkładane są składki emerytalne. II filar to Otwarte fundusze emerytalne, gdzie sami możemy wybrać, z jakim funduszem emerytalnym podpiszemy umowę, a jeśli tego nie zrobimy, ZUS sam przydzieli nas do losowo wybranego funduszu).
Indywidualne konto emerytalne stanowi dodatkową formę oszczędzania, które w przyszłości uzupełni naszą tradycyjną emeryturę. Przyda się szczególnie wtedy, kiedy będziemy chcieli zapewnić sobie wysoki poziom życia na starość.

Jak to działa?

Każdy osobny posiadacz IKE ma możliwość gromadzenia środków tylko na jednym koncie. Aby założyć indywidualne konto emerytalne musimy wybrać instytucje, z którą podpiszemy umowę. Niekoniecznie musi być to zakład ubezpieczeniowy. Instytucje takie jak banki, fundusze inwestycyjne, lub biura maklerskie również mają w swojej ofercie atrakcyjne oferty prowadzenia IKE. Zależnie o tego, jaką instytucje wybierzemy, nasze konto może przybrać formę na przykład lokaty bankowej, ubezpieczenia na życie funduszu inwestycyjnego, czy też rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim.

Jak wyglądają wpłaty?

Wpłaty, których będziemy dokonywać w ramach prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego w czasie roku, nie mogą przekroczyć sumy o 300% prognozowanego średniego wynagrodzenia na miesiąc w gospodarce narodowej na dany rok. Warto podkreślić, że zakładając takie konto, nie jesteśmy zobowiązani do comiesięcznych wpłat, aż do czasu przejścia na emeryturę. Częstotliwość tych wpłat określana jest w umowie, którą podpisujemy z w wybraną przez nas instytucją. Często wybór częstotliwości wpłat jest bardzo elastyczny, dzięki temu każdy może wybrać opcje, która jest dla niego najbardziej odpowiednia.