Formalności związane z wzięciem kredytu hipotetycznego

Kiedy podejmujemy decyzje o zakupie własnego mieszkania, zwykle poprzedzone jest to wieloma miesiącami rozważań i gromadzenia oszczędności. Jednak nie zawsze będziemy w stanie zaoszczędzić pełną kwotę, potrzebną na zakup wymarzonego mieszkania. Decyzja o wzięciu kredytu hipotetycznego powinna być podjęta po dokładnym zapoznaniu się z tematem. Powinniśmy wiedzieć o wszystkich warunkach oraz formalnościach z nim związanymi. Dla wielu może być to decyzja trudna i ciężka, budząca wiele pytań i wątpliwości. Często zadajemy sobie pytanie, czy jest to na pewno bezpieczne, opłacalne i nie przysporzy nam problemów w przyszłości. Jeśli mamy zdolność kredytową, stały dochód i pewność, że go nie utracimy, decyzja o wzięciu kredytu jest całkowicie bezpieczna. Dzisiejsze banki są bardzo przychylne klientowi, owszem działają przede wszystkim na swoją korzyść, jednak biorą pod uwagę również dobro kredytobiorcy.

Formalności związane ze wzięciem kredytu hipotetycznego.

Jednym z pierwszych kroków po podpisaniu umowy dotyczącej wzięcia kredytu hipotetycznego jest ubezpieczenie pomostowe. Jest to specjalne zabezpieczenie, dzięki któremu bank zapewnia sobie odszkodowanie w razie utraty praw do hipoteki. Dzieje się tak wówczas, gdy kredytobiorca nie wywiąże się ze spłaty kredytu. Dzięki takiemu ubezpieczeniu bank będzie mógł się wypłacić, nawet jeżeli klient nie wywiąże się z umowy.

Jakie są koszty ubezpieczenia pomostowego?

Ubezpieczenie pomostowe zabezpiecza bank w wypadku niewypłacenia się kredytobiorcy z kredytu hipotetycznego. Umowa o jego zawiązaniu odbywa się pomiędzy bankiem a firmą ubezpieczeniową. Jednak, pomimo tego, że osoba zaciągająca kredyt nie stanowi żadnej ze stron zawierających ubezpieczenie pomostowe, to właśnie na niej spoczywa obowiązek opłacenie jego kosztów. Wynoszą one zazwyczaj około 200zł, które stanowią dodatkową opłatę co miesiąc. Kwotę tę możemy zapłacić w formie podwyższenia marży kredytu lub w składek ubezpieczeniowych. Składki te nie zawsze muszą być opłacane co miesiąc. W zależności od tego, jak określone zostało to w umowie, mogą być uiszczane na przykład co kwartał.

Jak długo należy opłacać ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczać interesy banku, do momentu wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. Czas ten może wydłużyć się nawet do roku, jednak zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni. Od czego zależy długość czasu oczekiwania na takowy wpis? Przede wszystkim od szybkości rozpatrzenia sprawy przez sąd wieczysto-księgowy, ale również od tego, czy zakupiliśmy mieszkanie z rynku pierwotnego. W takim przypadku konieczne jest założenie nowej, odpowiedniej księgi wieczystej.