Czynność prawna

Osoby, które otrzymują od swoich rodziców, czy dziadków spadek w postaci mieszkania muszą sporządzić pewien bardzo ważny dokument prawny.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY CZYNNOŚĆ PRAWNĄ

Bardzo często, gdy jakieś osoby chcą podarować komuś innemu mieszkanie, lub inną nieruchomość nie wiedzą co należy zrobić, aby wszystko poszło zgodnie z prawem. Osobom, które planują przepisać swoim bliskim na przykład mieszkanie, ziemię jest bardzo polecane, a nawet konieczne sporządzenie aktu prawnego, którym jest akt notarialny. Z jego pomocą możemy nabyć określone w nim zdolności i czynności prawne. Mogą to być prawa do własności danego miejsca. Jest on dokumentem sporządzanym przez dwie strony, które zamierzają z niego korzystać. Najczęściej jest to osoba, która przekazuje określone czynności prawne oraz osoba, na którą te czynności przechodzą.

Aby sporządzić taki dokument koniecznie będzie nam potrzebny notariusz. Jest on osobą, która zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych. Posiada on cennik usług, który nazywany jest taksą notarialną. W jego skład wchodzą ceny za usługi. Cena sporządzenia danego aktu notarialnego zależy przede wszystkim od wartości, jaką będzie posiadała dana umowa. Przykładowo jeśli dana czynność notarialna będzie miała wartość do trzech tysięcy złotych, to opłata, którą należy uiścić będzie wynosiła sto złotych. Wraz ze wzrostem wartości danej czynności notarialnej ceny, które trzeba zapłacić wzrastają, ale wszystkie informacje znajdują się właśnie w taksie notarialnej.

SPORZĄDZANIE AKTU NOTARIALNEGO

Już wiemy, że akt notarialny sporządzany jest przez notariusza. W Polsce powinien być on napisany w języku polskim oraz zawierać następujące informacje:

– datę sporządzenia aktu notarialnego (data, miesiąc, rok),
– miejsce sporządzenia aktu notarialnego (miejscowość),
– dane notariusza sporządzającego dany akt notarialny (imię, nazwisko),
– dane dotyczące kancelarii notarialnej, w której został sporządzony dokument,
– imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz adres zamieszkania osób fizycznych, dla których sporządzany jest akt notarialny,
– inne dane dotyczące sporządzanego dokumentu,
– dane pozostałych osób obecnych podczas sporządzania dokumentu,
– oświadczenie stron wraz z powołaniem się na określone dokumenty,
– stwierdzenie różnych okoliczności, które są ważne dla sporządzanego aktu,
– stwierdzenia, że akt został odczytany, przyjęty oraz podpisany,
– podpisy osób obecnych podczas sporządzania dokumentu,
– podpis notariusza.