Intensywna terapia – podstawowe informacje

Intensywna terapia, czyli miejsce leczenia chorych będących w stanach zagrożenia życia. Zwłaszcza jeśli stan chorego jest zagrażający życiu. Intensywna terapia polega przede wszystkim na diagnozowaniu przyczyn, które powodują chorobę. Na intensywnej terapii, pacjentami zajmują się anestezjolodzy. Pacjentom wprowadza się specjalistyczne postępowanie medyczne. Ma ono na celu podtrzymanie funkcji życiowych. Chory trafia w szpitalu na specjalistyczny oddział. Pacjent, który znajduje się na oddziale intensywnej terapii, wymaga obserwacji. Bardzo często jest on unieruchomiony. Wymaga się pielęgnacji całego ciała. Sala do intensywnej terapii zapewnia personelowi dobrą komunikację z SOR-em czy blokiem operacyjnym. Można wejść do niej poprzez specjalną śluzę. W pomieszczeniu powinny się znajdować urządzenia takie jak: elektryczne urządzenia do odsysania, zestaw do intubacji czy kardiomonitor. Dodatkowo sala jest objęta całodobowym nadzorem pielęgnacyjnym. Odwiedziny na oddziale są dopuszczalne. Jednak tylko za zgodą personelu medycznego. O przeniesieniu na oddział intensywnej terapii decyduje jego stan.

Opieka na oddziale intensywnej terapii – lekarz

Chory jest monitorowany, niekiedy jest podłączony do wielu urządzeń monitorujących. W dawnych czasach oddział intensywnej terapii był oddziałem zamkniętym. W obecnych czasach jest to oddział otwarty. Dodatkowo są możliwe odwiedziny pacjentów. Wszystko zależy od ograniczeń, które wynikają ze stanu chorego. Pacjenci, którzy przebywają na oddziale intensywnej terapii są nieprzytomni lub podawane są im silne leki przeciwbólowe. Na taki oddział trafiają chorzy w bardzo ciężkim stanie. Intensywna terapia polega na kompleksowym oraz intensywnym leczeniu danych jednostek chorobowych. Tutaj są zaangażowani lekarze o różnych specjalnościach. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj opieka pielęgnacyjna. Pilnowanie, aby nie powstały odleżyny, utrzymywanie higieny jamy ustnej. Długi pobyt na oddziale intensywnej terapii nie jest wskazany. Przebywają na nim osoby, które są w najcięższym stanie. Dotyczy to osób z ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi, moczowego. Intensywna terapia polega na zastąpieniu zagrożonych czynności organizmu. Zwłaszcza metodami leczniczymi. Oddział ten kojarzy się głównie z ciężkimi przypadkami. Oddział intensywnej terapii jest częścią szpitala, która leczy pacjentów znajdujących się w krytycznym stanie. Personel składa się ze specjalistów anestezjologii, pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Zdecydowanie różni się od innych oddziałów szpitalnych. Trafiają do niego pacjenci w stanie wymagających ciągłem obserwacji. Na oddziale znajdują się pacjenci z chorobami układu krążenia, pokarmowego czy oddechowego. Prowadzone jest tutaj skomplikowane leczenie. Przykładem może być niewydolność oddechowa, ciężkie zakażenia, niewydolność nerek. Na oddziale prowadzi się monitoring parametrów czynności życiowych. Należą do nich: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy we krwi. Istotnym elementem terapii na oddziale intensywnej terapii jest fizjoterapia. Zapobiega zanikom i przykurczom mięśni.