E-recepty – nowa jakość dla lekarzy i pacjentów

Czy po receptę zawsze musisz udać się do lekarza, osobiście odwiedzając przychodnię nawet gdy są to twoje stałe leki? Otóż nie. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość zdobycia e-recepty. Recepta elektroniczna lub przepisywanie elektroniczne to metoda elektronicznego przesyłania recepty do apteki przy użyciu oprogramowania na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, takim jak tablet lub smartfon. Zastępuje to konieczność ręcznego pisania, faksowania itp.
Jeśli jesteś psychiatrą lub innym klinicystą przepisującym receptę, dobrze znasz tradycyjny system recept papierowych. Postęp technologiczny w obecnym świecie doprowadził do wzrostu popularności alternatywy czyli e-przepisywania. Skorzystanie z e-recepty może pomóc usprawnić przebieg pracy i poprawić jakość opieki nad pacjentem.

Jak działa e-przepisywanie? Krótka historia

 

E-przepisywanie recpept opiera się na oprogramowaniu służącym do elektronicznego przesyłania recepty do apteki. Lekarz może użyć swojego oprogramowania do e-przepisywania z komputera lub urządzenia podręcznego, aby napisać i wysłać receptę. Następnie oprogramowanie kieruje receptę przez centrum a następnie do apteki. Recepta jest wysyłana tak szybko, jak wysyłanie wiadomości e-mail, a często recepty są gotowe i czekają na pacjenta, zanim jeszcze dotrą oni do apteki.

Oprogramowanie do e-przepisywania pozwala również aptece na elektroniczne przesłanie recepty do lekarza. Jest to ten sam proces, co nowa recepta, tylko odwrócony. Apteka prosi o uzupełnienie, które jest kierowane przez koncentrator, a następnie może je zobaczyć i odpowiedzieć na nie w swoim oprogramowaniu.

Dodatkową zaletą korzystania z oprogramowania do e-przepisywania jest to, że lekarze mogą uzyskać dostęp do uprawnień pacjenta, formuły i informacji o historii recept. Informacje te są wysyłane zwykle za pośrednictwem koncentratora a następnie można je zobaczyć w oprogramowaniu do e-przepisywania.

Zalety e-recept

-Niższe koszty
-Dostęp do pełnej bazy danych leków
-Bezpieczne przepisywanie – eliminuje skradzione elektrody i zmienione przez pacjenta recepty papierowe
-Szybsze przepływy pracy
-Mniej czasu spędzanego w aptekach czy u lekarza
-Możliwość zapisywania list ulubionych recept, aby można je było szybko przepisać w przyszłości

Korzyści dla pacjentów

Jakie korzyści odnoszą pacjenci otrzymujący receptę elektroniczną?
-Krótszy czas oczekiwania w aptece
-Niższe koszty recepty – lekarze mogą uzyskać dostęp do informacji o kwalifikacjach i formułach pacjenta oraz wybrać receptę w najniższej cenie
-Zgodność – pacjenci częściej przyjmują receptę wysłaną drogą elektroniczną niż receptę papierową
-Materiały edukacyjne – dostawcy mogą wydrukować ulotki dla pacjentów
-Zwiększone bezpieczeństwo
-Zmniejszone błędy z powodu nieczytelnego pisma ręcznego
-Alerty dotyczące niebezpiecznych interakcji leków – dostawcy mogą uzyskać dostęp do historii recept pacjenta i uniknąć niepożądanych interakcji
-Zalecenia dotyczące dawkowania i ostrzeżenia na podstawie wieku i masy ciała pacjenta