Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Jak już nam wiadomo gdy podejmujemy pracę lub rejestrujemy działalność gospodarczą to odprowadzamy składki do ZUS. Składki są różne np: emerytalno-rentowe, zdrowotne. Każdy zakład pracy lub przedstawiciel musi tak to ich wtedy mamy ubezpieczenie i możemy korzystać z opieki zdrowotnej. W późniejszych latach od tych składek oraz lat pracy wypłacana jest nam emerytura bądź renta gdy jesteśmy po wypadku albo niepełnosprawni. Składki w ZUS-ie są pobierane z wynagrodzenia które mamy za wykonaną pracę, pracodawca daje…

Więcej