Zerowy PIT

Zerowy PIT

Uregulowanie wzajemnych należności, zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami i dostawcami, wierzycielami i dłużnikami, pracodawcami i pracownikami. Podsumowując, w ogólnym pojęciu jest to rozliczenie. Po co ono jest nam potrzebne? Kto nas do niego przymusza? Każdy obywatel naszego państwa, który wykazuje jakiekolwiek dochody musi złożyć swój PIT, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, niestety nikogo to nie minie, a ukrywanie swoich przychodów może skutkować karami pieniężnymi. Wcale nie małymi, w końcu jest to próba oszustwa. Czy jesteś gotowy na…

Więcej